Om project
Kortsiktig boost.
Baserad på vår marknadsexpertis

Web design

Problem:

I början av vårt arbete var Sebratecs huvudsakliga problem en webbplats som inte hade någon tydlig stil, var föråldrad och inte var särskilt effektiv när det gällde försäljning.

Uppgiften var att uppdatera designen och innehållet på huvudsidan.
Lösning:

Vi tog en marknadsföringsinriktning på strukturen och säljtrattens påverkan på webbplatsen. Vi hittade lösningar som är lätta att hantera på lång sikt, med företagets resurser.

Vi utvecklade en tvärplattform webbdesign som höjde stilnivån för företaget till en modern nivå (med minimalistiska element, kreativa designlösningar och animerade element).
Hantering av sociala medier

Mål:

Sebratec ville delegera hanteringen av sociala medier.
Lösning:

Efter en granskning av Sebratecs sociala medier-sidor samt konkurrenterna, valde vi LinkedIn som huvudfokus.

Under månaderna av administrering av sidorna producerade vi 3 inlägg per vecka med olika typer av innehåll, inklusive videor, animationer, artiklar och annat.

Under arbetsprocessen samarbetade vi med HR för att göra vårt innehåll mer aktuellt och engagerande för en av målgrupperna.

Låt oss starta en diskussion!