om project
Startpaket
Allt du behöver för att starta.

Konkurrentanalys

Mål:

Förstå hur konkurrenterna presenterar sig på marknaden och fatta beslut om hur företaget kan sticka ut.
Lösning:

Efter att ha undersökt utvalda fyra konkurrenters digitala närvaro, analyserade vi den utifrån olika kriterier, inklusive visuellt varumärke, uppdrag, sociala medieaktiviteter, webbplatsstrukturer, design och andra faktorer.

Baserat på informationen från varje kategori drog vi slutsatser och gav förslag för Zceleros arbetssätt.

Det hjälpte oss mycket under hela arbetsprocessen.
Logo

Bokstaven Z i logotypen representerar betydelsen av företagets namn eftersom Celero betyder "snabb" på latin.

De naturliga färgerna passar bra tillsammans med färgpaletten som grundarna valde.


Brand book

Mål:

Skapa en varumärkesbok för att säkerställa konsistens i hur varumärket presenteras över alla kanaler och touchpoints och ge en tydlig förståelse för företagets varumärke till anställda, partners och intressenter.Låt oss starta en diskussion!